Dzień: 1 czerwca 2020

Minister Łukasz Szumowski zgłaszał mi, że spółka albo spółki jego brata aplikują o granty w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Ustaliłem z ministrem, że nie będzie podejmował żadnych decyzji związanych z przyznawaniem grantów przez NCBiR i tak też przez cały okres jego pracy w ministerstwie nauki się stało – powiedział w poniedziałek w „Kropce nad […]

Read more