Okazuje się, że firmą, która w ostatnich latach badała sprawozdania finansowe Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, była spółka Sadren. Ta sama firma od lat kontroluje finanse spółki Srebrna, powiązanej Z PIS. Wyboru audytora dokonał sam minister Gowin.