Niemiecki rząd złagodził rekomendacje dotyczące kwarantanny dla przyjeżdżających do Niemiec cudzoziemców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Nowe przepisy mają wejść w życie w ciągu najbliższych dni. Także kanclerz Austrii poinformował, że jego kraj zawarł umowę o ponownym otwarciu granic ze Szwajcarią i Liechtensteinem.