W Paryżu i innych francuskich miastach doszło w sobotę do demonstracji przeciw rasizmowi i przemocy policji. W stolicy manifestujący starli się z policją. Rzucali butelkami i kamieniami, funkcjonariusze użyli gazu łzawiącego. Uczestnicy manifestacji podczas protestu klękali z zaciśniętymi uniesionymi pięściami, wyrażając poparcie dla ruchu Black Lives Matter.