„Skończmy gadać o idiotyzmach jak prawa człowieka”
„Ci ludzie nie są równi normalnym ludziom”
– Takie wartości przekazuje TELEWIZJA POLSKA w 2020 roku.