Michał Nowicki z kanału Odrodzenie Komunizmu, zadeklarowany stalinista robiący chełpiący się robieniem „czystek” na swoim kanale, a także syn znanej feministki Wandy Nowickiej, wrzucił film, w którym chwali się wraz z kolegą nielegalnym zerwaniem i zniszczeniem plakatu wyborczego Pawła Tanajno.