`winget install [nazwa_programu]` – tak będzie można zainstalować programy z poziomu terminala