Amerykański noblista dr James Watson, w 2007 r. w wywiadzie dla „The Times” stwierdził, że badania udowadniają, że „przedstawiciele rasy czarnej nie dorównują inteligencją przedstawicielom rasy białej”. Został w imię chorej poprawności politycznej został pozbawiony tytułów honorowych…
Honk honk.