„Celem programu jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze”.