Politechnika Łódzka A.D. 2020. Student za pomocą oficjalnego maila uczelnianego, stosując odpowiednie formy i grzeczność językową próbuje uzyskać od Profesora informacje dot. zajęć. Jako odpowiedź otrzymuje to…