Stołeczny konserwator zabytków poinformował, że są pieniądze na ostatni etap prac we wnętrzu zabytkowej kaplicy Res Sacra Miser. Dzięki dotychczasowym udało się odkryć dobrze zachowane freski datowane na XVII-XVIII wiek oraz XIX-wieczne malowidła olejne.