Podczas wtorkowego posiedzenia Rada Polityki Pieniężnej postanowiła utrzymać stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego na niezmienionym poziomie. Poinformowała również, że można oczekiwać kontynuacji ożywienia aktywności gospodarczej.