Po wycieku danych osobowych ponad 5 tysięcy osób – studentów oraz pracowników Politechniki Warszawskiej – uczelnia zaproponowała pokrzywdzonym zwrot kosztów poniesionych w związku z ich zabezpieczeniem.