Sejm w czwartek poparł część poprawek Senatu do nowelizacji trzeciego pakietu antykryzysowego. Dotyczyły one między innymi zwolnienia ze składek ZUS dla samozatrudnionych. Sejm nie zgodził się jednak na podniesienie zasiłku dla bezrobotnych.